Jeg hang ud udenfor forsamlingshuset sammen med præsten og en lille skare andre rygere.
Der var pause, inden det spændende foredrag jeg var kommet for at høre, fortsatte.
Tid til kaffe og røg Snakken gik løftet om Gud og Livet, Troen. Jeg blandede mig.
" Mange mennesker tror ikke på nogen Gud..for hvorfor har han skabt lidelse og død?"
" Det har Han heller ikke," svarede præsten...
Men inden han nåede at sige mere, havde jeg selv svaret:
"Nej, Han skabte lidelsen som en illusion, for at der skulle ske noget, eller ville der ikke ske noget, uden en modpol til glæde." Præsten smilede. Jeg fortsatte, uden at vide hvad jeg sagde: " Men illusionen har inficeret Verden..."
Jeg stod forbavset over det jeg havde sagt. Jeg havde cracket Gud og Skabelsen. Løst det Ondes Problem!
Helt ærligt: Jeg havde engang læst i en bog om Ahura Mazda, der var fuldkommen; og altså skabte en fuldkommen Verden.
Men han skabte også Mørket ved siden af, med Mørkets Fyrste Ahriman, der fik en vis magt i udviklingen på Jorden.
Det er ligesom 1 ikke er noget uden 2, det er Tomt.Der kan ikke komme nogen viden, nogle tanker, uden der er 2.
(Tese, Antitese, siger de vist i filosofiske kredse)
Så da mennesket ville have viden, dualistisk sind, blev de smidt ud af Saligheden. Slangen fristede kvinden, står der i Bibelen.
Jeg er ikke meget for at hvile mig op af skrifter.Har Gud skrevet en bog? Ja, siger nogle. Ok, men det tror jeg ikke.
Jeg må så lige sige, at skrift kan manifestere sig uden brug af mennesket som skrivende medium.
Men selv her vil jeg gerne opleve det. Og så stadig tvivle på hvad, der er forklaringen på at det sker. Måske er der hypnose med i spillet.
Jeg har, som mange andre oplevet mystiske ting, der ikke kan forklares, som vi plejer at gøre det.
Men vi ser jo også fjernsyn og bruger computer, uden at vi altid ved hvad der sker.
Uvidenheden igen.


Vi ved ikke ret meget når det kommer til stykket.


Se hundrede, to hundrede år tilbage: teknikken var ringe eller slet ikke opdaget. Fremtiden?
Tingene sker hurtigere og hurtigere.Og engang vil man- forhåbentligt- se tilbage på vores tid-2011- som en meget, meget mørk tid.
Tilbage til slangen.
I Torahen har Slangen og Messias den samme gematriske værdi. Og de lærde har i Skriften fundet steder om Moses, der havde en kobberslange, der kunne helbrede. Og Messias skal løftes, som Moses Slange. Står der. Slangen= Satan. Messias= Guds Kraft eller Gud Selv.
Sådan har man lært det i skolen. Garuda fuglen holder en slange i næbbet. Nej. Slangen er vokset sammen..nej..er et med fuglen.
Ørnen der flyver med en slange, er også et kendt symbol.
Da jeg engang for flere år siden, gik og tænkte over Garudaen mening, mens jeg kørte til Sjælland, dukkede der billeder op overalt. Fugle med bytte i luften, klistermærker på toilettet- på færgen- med ørnen med slangen i munden.
Og da vi kom til vores bestemmelsessted, gik jeg ned i garagen i huset,, hvor vi kom på besøg. Henne på bagvæggen hang et stort javanesisk billede af Garudaen. Velkommen! Fysiske forklaringer? Tilfældigheder? Tankemæssige spekulationer- med hjælp fra Hellige Skrifter? Hjælper de? Næh, måske lidt. Men forklaringen kommer indefra.
Viden- den viden vi søger og "kalder spirituel viden"- var det vi mistede da vi ville have den. I stedet fik vi Djævelen, Illusionen.
Viden er inden i vores krop. Derfor laver folk alle mulige øvelser, yoga og meditation. Læser og læser.Beder og beder endnu mere.
Og - og ved Gud- der sker noget. Og jeg er ikke modstander af yoga og meditation. Jeg skriver bare om det.
Det er godt at have det godt. Selvfølgelig. Men at det bringer en nærmere Gud.
Gud= Sandheden=eksistensen? Det vi egentlig er og altid har været og vil være, hvis ikke vort sind adskiller os, med dets smerte og forvirring, og-- dårlige genfødsler! Måske for nogle, og det er de heldige , de ydmyge., de enfoldigt troende ( ikke sagt nedladende men med beundring og misundelse!) Hvis metoder virker således, hvorfor er der så så mange forskellige? Så mange Sandheder? Eller det er der måske ikke? Er kernen den samme? Folk får tit de samme oplevelser. Fordi de er mennesker! Fordi mennesker er mere ens, end de er forskellige.
Ikke på grund af religionerne, yogaen. Akupunktur er godt, massage er godt. Mantraer er massage for sindet.
Men Viden, den er inden i kroppen, og bliver ikke skabt af religion og metoder.
Ja, det siger selv de der underviser i metoder.
Og der er en modsigelse her.
At vi prøver for at lære, at opgive at prøve.
Så hvad jeg vil sige med denne improviserede tekst er vel bare.. Bare jeg vidste det... :)