OM TARA TUTARE TURE SWAHA


Hvad vi end tror-- vi er alle Universets børn!


OM HVORFOR JEG HAR LAVET DENNE SIDE

OM HVAD JEG SKRIVER?
MESSIAS

coaching i-ching --tarot brighu clairvoyant HOLOTROPIC BREATHING siddhi smoking choiceless awareness mahayana ethics mahayana ethics

(0307)Om---------HVERT TIENDE ÅR CA-1982-1992-OG SIDST 2006-HAR JEG TALT MED EN MAND, DER ER "KLOGERE" END MIG -FOR JEG GIR HAM PENGE FOR DET.
DET ER VEL EN SLAGS COUCHING, SOM DE SIGER NU OM DAGE, DE SMARTE - MEN VI ER JO BLEVET GODT OP I ÅRENE EFTERHÅNDEN, HAM OG MIG.
DET ER ALTID HAM DER FÅR DET SIDSTE ORD, HAN FÅR JO PENGE FOR DET, SÅ DET ER SOM DET SKAL VÆRE.
MEN DET IRRITERER MIG LIDT.----HVER GANG---OG DET ER SOM DET SKAL VÆRE--FOR HAN FÅR DET SIDSTE ORD-
han er den kloge.OG SÅ MÅ JEG GÅ OG TYGGE I DET ET STYKKE TID OG BLIVER MÅSKE LIDT KLOGERE . MEN HAN ER MEGET SØD, VEL DERFOR JEG HAR HOLDT FAST VED HAM.-SÅDAN NEDE PÅ JORDEN OG EN RIGTIG RAR FYR, SIGER IKKE FOR MEGET -NOGEN GANGE FOR LIDT, -----------OG FUCK JEG BETALER HAM JO.
HAN KU ALDRIG FINDE PÅ AT SIGE FY ORD-TROR JEG-OG DET BETALER JEG HAM JO HELLER IKKE FOR. MEN FOR AT SIGE NOGET RELEVANT, TIL DET JEG SIGER, NOGET-SOM NOGEN GANGE FOLK SKAL HA PENGE FOR AT HØRE PÅ. --
HAN ER IKKE SOM DE ANDRE SVINDLERE -INDENFOR NEWAGE, DER LAVER PLAT PÅ FOLK I PSYKISK NØD-RINGERE KAN MAN EFTER MIN MENING NÆSTEN IKKE VÆRE, ------------DET MÅ KOMME-INDE FRA DIG SELV-DET ER DER VIST MEGET ENIGHED OM......
MEN DEN "KLOGE MAND" JEG SNAKKER MED ER IKKE GURU, HAN FÅR SIN LØN, SÅ ER DER IKKE MERE AT KOMME EFTER-
AT HAN SKYLDER MIG NOGET ELLER JEG HAR ET BÅND TIL HAM-------.OG HAM HER-- HAN TALER FRA ET GODT HJERTE.

DA JEG MØDTE HAM FØRSTE GANG VAR HAN EGENTLIG MERE SIKKER PÅ ALTING END HAN ER NU...
FØRST KLARSYNET , SÅ MERE TERAPEUTISK ----NU VEL MERE EN SPARRINGSPARTNER.
DA JEG KONFRONTEREDE HAM MED NOGET HAN SAGDE I 1982, SAGDE HAN: "SAGDE JEG DET.. DET KAN JEG IKKE HUSKE."
NOGET OM ET TIDLIGERE LIV.
NU TROR JEG IKKE PÅ HVAD ANDRE SIGER OM MINE TIDLIGERE LIV- OSSE SELVOM DE KAN "SE" HVAD JEG FIK TIL MORGENMAD... ER DER IKKE NOK AT SE TIL FORØVRIGT I DET HER LIV.???
MEN DA EN FYR---JEG KUN KENDTE SPORADISK AF OMTALE --OG KUN HAVDE TALT MED EN GANG-I 1969 -- VISTE SIG FOR MIG FOR NOGLE ÅR SIDEN,
JEG HAM I MIN DAGLIGSTUE, SØGENDE EFTER ET ELLER ANDET: HAN KOM IMOD MIG. HEN OVER I MIT HOVED --
SOM EN LILLE STØRRELSE --DER BLEV STØRRE -SOM HAM KOM I MOD MIG ..PASSEREDE OVER MIT HOVEDE.
JA, JEG VAR I EN SLAGS HALV-DRØM.
DA JEG NÆSTE DAG FIK AT VIDE ,AT HAN LIGE VAR DØD, FORKLAREDE DET MIN UNDREN: HVAD LAVER HAN HER ????
I MIN EFTERMIDDAGS KOKSEDE TILSTAND, I MIN DRØM?
JEG SAD MED BENENE UD OVER SOFAEN- EFTER HA HAVDE SOVET ARBEJDET OG NATTENS RUS UD--JA DET ER NOGLE ÅR SIDE NU -- MÅSKE 2001.. JEG KU CHECKE GRAVSTENEN FOR EKSAKT DATO.---MEN JEG ER OVERBEVIST!
ENHVER MÅ JO NOK SELV OPLEVE DET, FOR AT TRO PÅ EFTERLIVET.--JEG IHVERTFALD.
DA JEG BEGYNDTE AT BLIVE TRÆT AF AT SIDDE OG TÆNKE "REVOLUTIONÆRE" TANKER I TRESSERNE, SPURGTE JEG EN AF MINE VENNER DER LÆSTE BHAGAVAD GITA OG INDISK FILOSOFI -OM HVAD INDGANGEN VAR TIL DET.
JEG SYNTES BUDDHA VAR FED, IKKE SÅ MEGET HINDUISMEN , SOM DEN BLEV FREMLAGT, DENGANG, FØR ALT BLEV "TANTRA"ISERET.
HAN SAGDE, AT JEG SKULLE TRO PÅ REINKARNATION. JEG "TROEDE " I 14 DAGE SÅ MISTEDE JEG TROEN. DET KU JO VÆRE DET VAR LØGN.!!!!!
MIN VEN MISTEDE OGSÅ TROEN. OG FANDT EN ANDEN TRO.
JEG FORBLEV VANTRO. FØRST DA JEG MØDTE LAMA KARMAPA, NOGLE ÅR SENERE-BEGYNDTE JEG AT TVIVLE PÅ MIN VANTRO
MEN TILBAGE TIL DEN "KLOGE MAND"

DA JEG MØDTE HAM I 1982 VAR HAN MEGET IMOD GURUER, NU HAVDE JEG HØRT HAN HAVDE KONTAKT TIL EN LAMA, JEG OGSÅ KENDTE.
JEG BLEV GLAD DA JEG HØRTE DET. SÅ KAN HAN IKKE VÆRE SÅ TERAPEUTISK MERE. HAN KAN SIKKERT HJÆLPE MED MINE PROBLEMER.
SE MIN ENERGI, HVAD JEG SKAL GØRE. JEG BLEV GLAD, SOM JEG BLIVER--FOR DET MESTE..NÅR JEG TÆNKER PÅ BUDDHA.
FOR BUDDHA VALGTE KÆRLIGHEDEN FREMFOR NIRVANA, EVIG LYKSALIGHED, HAN ER ALLES LÆRER OG FRELSER, DER VISER SIG FOR ALLE VÆSENER SOM DET PASSER TIL DEM OG PÅ ALLE MÅDE PRØVER AT HJÆLPE.
HAN ER JESUS KRISHNA MEHER BABA NEEB KARORI BABA JA HAN ER ALLE VÆSENER-DERES ESSENS: UBETINGET KÆRLIGHED

"HVORFOR BEGYNDTE DU AT MEDITERE?" SPURGTE DEN KLOGE MAND.
"HVIS MAN HAR ET FORMÅL BETINGER DET ERFARINGEN!" SVAREDE JEG UNDVIGENDE.
"JEG HUSKER IKKE, FYREDE DEN FEDE FOR MEGET, VEL OG SYREN, SÅ BLEV DET VEL FOR MEGET"

JEG VAR UNG, OG DER VAR VEL MANGE GRUNDE. VEL EN DEL STOLTHED. MEN OGSÅ EN VIRKLIG LÆNGSEL EFTER ET ELLER ANDET HIPPIE OG POLITIK OG KÆRLIGHEDS OPLEVELSER MED DET ANDET KØN, IKKE KUNNE TILFREDSTILLE.---EVIGE SPØRGSMÅL FRA BARNDOMMEN AF.
HVAD SKAL VI HER?HVAD ER MENINGEN MED DET HELE?HVAD SKER DER!!!!????

"DET ER VEL FOR AT FINDE UD AF, HVAD DET VIL SIGE, AT VÆRE ET MENNESKE" SAGDE DEN KLOGE MAND.

RIMELIGT NOK, TÆNKTE JEG, AT FINDE UD AF HVAD, DET ER , AT VÆRE ET MENNESKE!
JEG TÆNKTE, AT FINDE UD AF , HVAD DET VIL SIGE , IKKE AT VÆRE FORVIRRET, VAR VEL NOK DEFOR JEG VAR KOMMET.
JEG KENDTE ALLE SVARENE, MEN HAVDE GLEMT SPØRGSMÅLENE.

"VI ER ALLE 1, ALLE EN, DER FINDES KUN MIG"PRØVEDE JEG."DU KAN IKKE FINDE ET "JEG". SAGDE JEG.
JEG OPDAGEDE ET "DU" DER LYTTEDE.
"ALT ER DET SAMME, SAMME KUN ET, SAMME EN ENERGI, KALD DET GUD...VI ER ALLE DET SAMME!"

(I AL DEN ENHEDS-EUFORI HAVDE JEG GLEMT DET HEDDER IKKE-DUALISME)

SÅDAN FØLTE JEG DET IKKE MERE = ENHED. KU HAN IKKE GØRE ET ELLER ANDET MAGISK. ET ELLER ANDET SÅ JEG FØLTE DET NU.
JEG VAR TRÆT. MEGET TRÆT. FUCKING IDIOTS.JEG BEGYNDTE AT SKÆLDE UD OVER ALTING.
RELIGIØS KULTUR -GURU-GROUPIES -SKANDALER ----OG " DEN VESTLIGE KULTUR"--OG DEN ORIENTALSKE!!!

"DU VIL GERNE HAVE ESSENSEN" SAGDE DEN KLOGE " IKKE KULTUREN.."
JA TAK!!!
"HVAD ER JEG -HVERKEN HINDU ELLER BUDDHIST. ELLER BÅDE HINDU OG BUDDHIST"SAGDE JEG.
HAN SAGDE, DU ER DANSKER.JA TAK, SAGDE JEG, OG HVAD ER DET, FLADSKÆRM OG MERVÆRDI???

"ER DU KOMMET FOR AT FINDE UD AF OM DU ER HINDU ELLER BUDDHIST?"SPURGTE HAN MED ET SMIL.

NÅ, VI BLEV ENIGE OM AT JEG HAVDE SAGT, AT ALT VAR ET, OG AT DETJEG RUMMEDE VAR BÅDE VAR HINDU OG BUDDHISTISK
MEN AT JEG NOK VAR FORVIRRET OVER AT SKULLE RUMME
andres konflikt dermed og AL VERDENS VISDOM
OG AT SE SÅDAN PÅ DET-AT SE DET FRA BJERGETS TOP VAR SVÆRT HELE TIDEN -MEN DET VAR MIN STIL--OG AT DER IKKE VAR NOGEN PROBLEMER I DET.. HVIS MAN IKKE VAR KONCEPTUEL IDENTIFICERET ---k
an ikke sige jeg er -no problemos IHVERTFALD IKKE FOR MIG. SYNTES JEG--all the same-worship god in all form-all one-sagde alles Guru Baba Neeb Karori

MEN HVAD TÆNKTE HAN? OM DET?ELLER KU JEG GENNEM HAM HØRE MIG SELV--HØRE MIG SELV ..DA JEG ALTSÅ BARE VAR PISSETRÆT
AF EN MASSE SHIT--AT TINGENE ALTSÅ IKKE GIK EFTER MIN FLØJTE FOR TIDEN ..MEN MÅSKE EFTER KRISHNAS.. OG HAN-KRISHNA- VAR MIG!!!
"ER JEG MESSIAS?" SPURGTE JEG -HALVT FOR SJOV.. FOR VAR JEG DET, VAR PROBLEMET LØST.. ELLER DET KUNNE FØRST RIGTIGT BEGYNDE!!!
HAN SAGDE IKKE NOGET.
MESSIAS ( 03 07)
I 1974 -LIGE EFTER JEG VAR BEGYNDT AT MEDITERE-DVS LAVE TILFLUGTS MEDITATION OG SIGE KARMAPAS MANTRA-OPLEVEDE JEG EKSTREM SYNKRONISITET-TING SKETE SOM DE SKULLE-TOGENE GIK TIL TIDEN OG JEG FØLTE ALTID EN EKSTREM OPSTEMTHED; BEGYNDELSENS FORVENTNING IBLANDET FANTASI OG ROMANTIK:-(MANGE OPLEVEDE TILSVARENDE DENGANG DA INDISK KULTUR MØDTE VESTEN, OG DET ER DOG OSSE EN UNIVERSEL OPLEVELSE-MEN KUN EN OPLEVELSE. EFTER ET STYKKE TID KOMMER DER ANDRE INDTRYK:REJSEN -ELLER LEGEN-ER UDEN ENDE.-)

MEN I 1974 TOG JEG TIL KØBENHAVN OG GIK SELVFØLGELIG BARE LIGE NED PÅ BUDDHISTCENTRET OG SAD VED OLE NYDAHL OG SAGDE:
"JEG SYNES DET ER SVÆRT AT VÆRE JESUS!"
HAN SAGDE , AT DET VAR JEG IKKE DEN ENESTE DER VAR: DET ER IKKE KUN DIG!

HVEM ER DER EGENTLIG AF MESSIAS´ER PÅ JORDEN? ORDET ER KUN TIL ENTAL: DER ER KUN EN ( 1 ) MESSIAS! SÅ ER DET PÅ PLADS!

I 1974 VAR DER EN DEL MESSIAS TYPER, ELLER FOLK, DER MENTES AT VÆRE JESUS EFTERFØLGER (UDOVER PAVEN SELVFØLGELIG)
GURU MAHARAJI, MEHER BABA, OG KRISHNAMURTI, DER BARE IKKE LEVEDE OP TIL FORVENTNINGEREN. NOGLE TEOSOFFER TROR VEL STADIG PÅ AT HAN ER MESSIAS OG -DE DER BRUGER DERES TID PÅ HANS LÆRE VEL OGSÅ-SELVOM DET ER PÅ EN ANDEN MÅDE. KRISHNAMURTI PEGEDE SELV PÅ AMIYA ROY CHOWDHURY (DADAJI): FØLG HAM SAGDE HAN! KRISHNAMURTI VEDBLEV DOG AT LÆRE
JNANA-YOGA (SKELNENDE YOGA). DA KRISHNAMURTI MØDTE ANANDAMAYA MA-EN INDISK KVINDE, KOM FOLK OG BØJEDE SIG FOR HENDE. NÅR NOGEN BØJEDE SIG FOR KRISHNAMURTI- BØJEDE HAN SIG FOR DEM I RESPONS-SOM MANGE GODE LAMAER OSSE GØR-ANANDAMAYI MA SAGDE, AT KRISHNAMURTI SKULLE SE NYTTEN I BHAKTI-YOGA (HENGIVELSE),

ANANDAMAYI MA KALDTE FORØVRIGT DADAJI FOR "GOVINDA" NÅR HUN MØDTE HAM OG MAN KAN SIGE AT I INDIEN KAN MAN MANGE GANGE FINDE NOGET DER IKKE VIRKER HELT RATIONELT PÅ OS VESTERLÆNDINGE. HVAD DER ER KONFLIKTER-RATIONELT -FOR OS-ER DET IKKE FOR EN INDER.
DA JEG VAR EN TI ÅR OG VI HAVDE FÅET SORT HVID TV, HUSKER JEG EN AFTEN DER PLUDSELIG VAR ET FILMKLIP: EN KVINDE BLEV BÅRET GENNEM EN MÆNGDE , PÅ EN SLAGS STOL. KAMERAET FOKUSEREDE PÅ HENDES ANSIGT-HENDES ØJNE LYSTE AF EKSTASE. -(DET VAR IKKE NOGET JEG KENDTE SÅ MEGET TIL-POSITIVT. EKSTASE SOM OPHIDSELSE MØDTE VI SOM BØRN I 50 ERNE NÆSTEN KUN SOM VREDE ELLER SKOLELÆRERENES SARKASME. SEX VAR SKJULT IKKE KUN FOR MIG MEN FOR ALLE I DEN ÅRGANG -UNDTAGEN HOS DE DER HAVDE FORÆLDRE DER VAR KULTURRADIKALE, SOCIALISTER ELLER MODERNE-OG DET VAR DER FÅ AF- HVOR JEG BOEDE.-)--- DET INDTRYK AF ANANDAMAYAI MA-FOR DET OPDAGEDE JEG FØRST MERE END FYRRE ÅR SENERE ,--DET VAR-GJORDE INDTRYK-DET VAR TILTRÆKKENDE OG SKRÆMMENDE-DET VAR UDE AF DET RATIONELLES KONTROL. DA JEG BLEV ÆLDRE OG REVOLUTIONÆR-FØRST PACIFIST, SÅ ANARKIST- SOM DE VAR DENGANG: IKKE-VOLDELIGE- OG MØDTE HINDUISTISK INSPIRATION FØLTE JEG AT DEN EKSTASE VAR VIRKELIGHEDSFLUGT, FLUGT FRA DEN HER VERDEN- EN RUS,,, DER IKKE FORHOLDT SIG TIL HER OG NU.... JEG TROEDE DET VAR RATIONELT AT FORHOLDE SIG RATIONELT TIL
HER OG NU!
IDAG SER JEG DEN KONFLIKT SOM FALSK: DET DER ER PÅ DEN ANDEN SIDE AF RATIONALITETEN ER IKKE I KONFLIKT MED DET RATIONELLE- ( MEN DA MED DET IR-RATIONELLE!) ----DET RATIONELLE ER SOM BARNET, HVOR MODEREN ER DET IKKE-RATIONELLE, MYSTERIET, DEN BLÅ HIMMEL, MIRAKLET..!LIFE.

SÅ ANANDAMAYI MA VAR-NÅR JEG FUNDERER OVER DET- EGENTLIG MIN FØRSTE GURU.. OG HENDES BLIK -JEG SÅ SOM BARN -UDFORDREDE NOGET I MIG.
AT SØGE EKSTASEN SOM MÅL BLIVER FLUGT-DERFOR KAN BHAKTI IKKE UNDVÆRE JNANA.. OG KARMA YOGA.. DET PRAKTISKE.
DE TRE ER I ALLE RELIGIONER.
I BUDDHISMEN SOM TRE BODHISATTVAER, DER STÅR FOR STYRKE, VISDOM OG KÆRLIGHED.. JA I ALLE FILOSOFIER DER RÆKKER UD OVER DET RATIONELLE, DER KUN KAN FORSTÅ TINGENENE UD FRA EN POSTULERET FORSKELLIGHED-ENTEN ELLER- OG IKKE BÅDE/OG.. DER KAN VÆRE FORVIRRENDE.. DA DET MERE ER HJERTETS SPROG, POESIEN OG KÆRLIGHEDEN, HELHEDEN ..OG RELIGIØSITET ELLER ..DET SPIRITUELLE ..DER-DERFOR-LET BLIVER TIL SPIRITUEL MATERIALISME OG DÆMONISERING AF DEM MAN ER UENIGE MED-FORDI DET RATIONELLE FORTRÆNGES ----ALT SKAL HAVE SIN RETMÆSSIGE PLADS. MEN FØLELSEN ER NÆRMERE SANDHEDEN-VÆREN HER OG NU---END DEN SPALTENDE TANKE ..MEN DET ER DER JO IKKE NOGET NYT I.
MEN MESSIAS. KU MESSIAS VÆRE EN KVINDE?
I 1994 MØDTE JEG MOTHER MEERA I TYSKLAND. HUN GIVER SAMME DARSHAN (MØDE) SOM THE MOTHER, AUROBINDOS PARTNER, OG VAR OSSE AF NOGLE UDSET TIL AT EFTER FØLGE HENDE I PONDICHERRY, MEN DET VAR DER IKKE ENIGHED OM. HUN FLYTTEDE TIL TYSKLAND IVRIGT STØTTET AF ANDREW HARVEY, DER SENERE FØLTE SIG FORFULGT AF HENDE. MIN OPFATTELSE ER AT HARVEY, VAR KOMMET LIDT FOR LANGT UD I AT PROJICERE SIN DIVINITET UD AD.

NÅ, MEN JEG MØDTE MEERA. HUN SKULLE VIDEREGIVE ET SPECIELT LYS, HVIS NAVN JEG HAR GLEMT OG DERMED FREMSKYNDE EN EVOLUTION VERDEN MANGLEDE. DET GJORDE HUN VED AT KIGGE FOLK DYBT I ØJNENE.
DA DET BLEV MIN TUR. KIGGEDE HUN KORT OG KIGGEDE DEREFTER OPAD MOD SIT TREDJE ØJE (BRIKUTI, AJNA ETC.) SÅ STOD JEG DER!
HVAD BETØD DET? MYSTERY. LOOK WITH IN. MYSTERY. ALLE SIGER DET KLOGE FINDES INDENI EN-DET VI SØGER -SOM FORBRUG ELLER ANDEN FORM FOR ØNSKE OPFYLDELSE-- IKKE KAN FORLØSE ELLER TILFREDSSTILLE ELLER STILNE.--URO. --SÅ FINDES DER NOGET INDEN I EN SELV. ER DET ET KEMIKALIE?
JEG TROR DET ER LIVET SELV-LIVET-SELVET- DER IKKE ER SPOR MYSTISK, DET ER ALLE SPEKULATIONERNE HOS DE DER IKKE FINDER DET ELLER SER DET OG SÅ SKAL FINDE DET IGEN OG IGEN MED ANSTRENGEKLSE -DER GØR DET MYSTISK.
JEG BRØD MIG ALDRIG MEGET OM HINDU-SCENEN HVOR FOLK RULLER MED ØJNENE OG PRØVER AT SE BLISSEDE UD-HELE TIDEN GÅR GLIP AF DET -LIGE FØR OG EFETER--. MEN NU -ER DET LIGEMEGET FOR MIG.
NU ER DET VEL OSSE MODERNE AT STOPPE AL SØGEN -DET SAGDE KRISHNAMURTI OG TRUNGPA JO OSSE -HVIS MAN ER SÅ IVRIG EFTER AT FINDE.
UNDERSØG ISTEDET SAGDE KRISHNAMURTI. MEN DET KRÆVER HØJ ENERGI-MEN BLIR LET EN VIS ANSTRENGELSE OG DET VIL VI IKKE HA HER, HVIS DET ER MESSIAS ELLER LIVET VI SNAKKER OM. DET SKAL IKKE VÆRE KONSTRUERET FOR SÅ KAN DET FORSVINDE, DET ER U-FØDT OG EVIGT UAFHÆNGIG AF DAGLIGDAGS BEKYMRINGER OG SORGER. ER DER ALTID, SÅ "LOOK WITH IN"DET HOLDER DIG I LIVE, SIGER PREM RAVAT (MAHARAJI, GURU MAHARAJI)
JEG HAVDE LEJLIGHED I 2006 - TIL AT SPØRGE OLE GRUNBAUM, EN AF HANS TIDLIGSTE DISCIPLE, OM NOGET GRUNBAUM HAVDE SAGT TIL MIG I 1978 OMKRING AT OPLEVE, DEN TILFREDSSTILLESE ALLE MYSTIKERE TALER OM. OLE VAR MERE MODERATNU. DEJLIGT. VI TALTE OM EN HANS GAMLE GYMNASIE VENNER-DER OSSE HED OLE-OLE NYDAHL OG MINE OPLEVELSER OMKRING KARMAPA. GRUNBAUM SKODDEDE SIN SMØG OG JEG BANKEDE MIN PIBE UD.-HAN CITEREDE PREM RAVAT:"
NÅR DU OPLEVER DET HAR DU IKKE BRUG FOR EN FORKLARING."
D
ET VIL JEG TA MED MIG, SAGDE JEG OG GIK GLAD OVER JEG ENDELIG FIK SPURGT HAM-SOM ALTID HAR VÆRET EN AF DE MEST INTELLIGENTE -OM NOGET JEG TÆNKTE MEGET OVER NOGLE ÅR.GODT AT HAN IKKE VAR SÅ FANATISK MERE. ELLER :HAN ER LIGESÅ FANATISK -OSSE GODT!!!

AT VÆRE BLISSET UD HELE TIDEN ER EN ILLUSION, AT VÆRE I "SAMADHI"-SOM ET MÅL-DET KRÆVER JO AFSÆT I NOGET DER IKKE ER SAMADHI-OG EN AF TINGENE ER IKKE VIRKELIG -ER DET SAMADHI ELLER IKKE SAMADHI? JA DET AFHÆNGER AF PRAKTISK ERFARING.
ER DET MESSIAS DER FORÅRSAGER DENNE EVOLUTION? ER MESSIAS I OS?
JEG TROR DET AFHÆNGER AF BRILLERNE DER SER. SKYLDFØLELSER -MINDREVÆRD- AFSKÆRER OS FRA AT OPLEVE HVAD VI OG ANDRE VÆSENER EGENTLIG ER-ALLE ÆGTE LÆRERE LÆRER DET SAMME-ELLERS ER DER EN DER SNYDER! OG DET ER DER VED GUD MANGE DER GØR HER I ÅR 2007.
DAVID LYNCH-FILMINSTRUKTØR VAR I FJERNSYNET OG TALTE OM TM, PÅ MISSION I VERDEN.TM TALER NOK TIL NOGLE MENNESKER.DET VIRKER IKKE ENS FOR ALLE, SÅ DET ER IKKE "MESSIAS" ELLER NOGET ANDET SYSTEM -DER GØR DET- PÅ DEN MÅDE .
DET SVÆRE ER AT SKELNE, KÆRLIGHEDEN STRØMMER AF SIG SELV.
OK, JEG ER SKADET JEG TOG STOFFER OG MØDTE EN HØJ LAMA... SO GOOD BYE MIND. MIN MENING TÆLLER IKKE.----OG SELV DET SAMME SYSTEM ELLER GURU YOGA- OPFATTES OSSE FORSKELLIGT-INTERESSANT-HAR VI SÅ HVER VORES RELIGION? TILSYNELADENDE! MEN VI SKAL BARE IKKE PRØVE AT KONSTRUERE DEN.
EN SKRALDE SPAND, KAN VÆRE DIN GURU, SAGDE YOGI HARIDASS BABA, DET AFHÆNGER AF SYNET.
SER DU ALLE VÆSENER SOM LIGEVÆRDIGE SOM BUDDHAER SOM KRISHNAS LEG. SÅ VAR DER IKKE KRIG MEN DET ER DER. OG DE ER DET- BUDDHAER- HVILKEN JOKE-JEG VILLE GÅ I KRIG HVIS NOGLE PUNKTEREDE MIN CYKEL-OG FOLK GØR DE MÆRKLIGSTE TING AF ONDSKAB ELLER UVIDENHED-HVIS MENNESKER IKKE HANDLER SOM OM DE VAR INKARNERET UBETINGET KÆRLIGHED ER DE IKKE SIG SELV -HVILKEN SKAM. NÅ, JEG VIL LAVE NOGET MERE FORNUFTIG,TROR JEG HAR RASET UD FOR IDAG.


om tara tu tare ture soha

 

Da jeg lagde denne side op første gang-
i 1997-var der -så vidt jeg ved- ingen andre
danske sider med buddhistisk relation.
(
HVORFOR JEG HAR LAVET DENNE SIDE )?
(I spontan taknemlighed til
Karmapa og lærere og inspiratorer og alt levende.)
I dag er der mange flere sider-fra alle traditioner, hvor man kan lære om Buddhisme, men få personlige.
Denne side er ikke ment, som et sted man lærer Buddhisme.
Mange ved mere end jeg gør, har studeret intenst i årtier.
Mange tror de ved mere og ved mindre, andre tror de ved mindre og ved mere. Hvem ved?
Kun gennem personlig introduktion, hos en lærer -DIT hjerte vælger-kan man få et personligt forhold til Buddhismen, hos en lærer, der har overførsel til en linje og den autentiske linjeholder, ellers er det logik, det er noget andet end linjens velsignelse og lære man får. Kun et sådant sted er det ansvarligt at lære Buddhisme, om hvordan man renser,
integerer og udraderer karmiske spor,
om hvad Rigpa, Mahamudra, Mahayana er osv.
Jeg praktiserer stadig-
HAR DA GJORT DET IDAG
de autentiske tibetanske metoder,
fordi det virker holdbart-
fordi det har været mit "karma".
Kan man sige. Men jeg har sørme også talt med andre end Buddhister om åndelige ting,-jeg er døbt bekendende kristen, uden jeg har kunne set konflikter i det. ( Rinpoche og Dalai Lama har aldrig anbefalet konverteringer af nogen art- buddhisme er en psykologisk videnskab.) I mange år følte jeg, det var mit problem hvis andre havde konflikter med det, en skyldsbevidsthed, vel sagtens. Men mange der ser konflikter i andres liv, ser det ikke i deres eget.
Det er der hvis mange andre end mig der har erfaret!
Og egentlig er jeg blevet for gammel til at rende rundt og pege andres konflikter ud- man ku ikke lave andet.
Og folk hænger vel så længe, de holder fast.
MAN KAN IKKE GØRE SANDHED TIL OBJEKT-ELLER?
Jeg tror vi har levet mange tidligere liv, og tror jeg har beskæftiget med buddhisme i et tidligere liv, eller jeg har bare været heldig.Det er også ret ligemeget, men det har ligget tæt ved for mig. Så tager jeg med at nogle sikkert mener jeg ikke har fattet en skid! Sikkert ikke. Overfor Karmapa og i forhold til de fleste andre praktiserende- ved jeg ikke noget-ret meget. Men det er så det jeg ved-eller tror! Og det er så det!

Hvis vi ikke allerede var potentielle Buddhaer, ville det at praktisere være en absurditet og spild af tid.(Måske ville man blive et bedre menneske, måske et værre.)
Sandheden er jo ikke noget, der kan sættes sammen, for så ville det kunne falde fra hinanden igen

.TRO?
J
eg tror på den vestlige individualisme.
Jeg tror på :
Alt er oprindeligt rent og spontant.
Jeg praktiserer fordi det føles naturligt.
Hvad sku man ellers?
Og fordi der er
lidelse, og roden til al lidelse findes i sindet.
Jeg tror på Kripa (Nåde, Grace, Blessing)
Havde jeg ellers en chance?

HVAD DU EVENTUELT FINDER HER PÅ SIDEN
Jeg tror på, at organisering er nødvendig
for at videreføre læren, Dharma,
men det bør ikke være et mål i sig selv.
Ram Dass sagde engang til mig:
"
Alle religiøse organisationer er noget møg, det er et mirakel, der overhovedet kommer noget lys igennem."
Krishnamurti var radikal på det område, alligevel laver folk organisationer omkring en reduceret Krishnamurtiisme.
((Hvor passer f.eks.hans forhold til
Dadaji ind i det billede, hans elever giver af K.?) Folk, der var tæt på Krishnamurti (Carlos Silva), ser K.s væren her på planeten, som budskabet, den velsignelse han var (er).
Sekundært, hvis man sige sådant, hans ord.)
DE FRAFALDNE
På nettet kan man læse mange sider, lavet af frafaldne,(
www.american-buddha.com) hvor de anklager personer og grupper, for at de brugte mange år, på noget de nu bruger lige så mange år på- måske- at hade og foragte.
Det er sørgeligt. For, som en ven sagde, ingen har jo bedt dem deltage!
Bøger, organisationer, ritualer kan virke begge veje: bringe en nærmere sigSelv-eller fjerne en fra enSelv.
Hvis man vil være åndelig fri, må man da selv tage ansvaret.Ikke?
I Vesten er vi kulturhistorisk set anderledes indrettet end i Tibet og Indien, og det er svært at undgå bryderier med orientalsk autoritær tænkning.
På den anden side, vi ville ikke have Buddhisme idag, men noget andet, hvis der ikke havde været kontrol med belæringer og overførsel.
Så kan enhver vælge, med en stor portion sund skepsis!
Der er nok af "oplyste" at vælge imellem på den alternative åndelige scene.
HVAD JEG SKRIVER OG IKKE
På en hjemmeside kan du se en person benævnt "verdenslærer", "avatar" og på en anden, er der beskrevet, hvordan samme person, har ødelagt en kvinde med en dildo!
Altså! Man forstår godt folk smider deres åndelige værktøj i toilettet!
Havde jeg selv ikke haft oplevelser, der ikke kunne forståes ud fra en materialistisk, neurologisk begrænset opfattelse af tingene, ville jeg ikke røre "guruer" med en ildtang!
Intellektuelt trænede mennesker, forfattere, -med meditativ erfaring-og
adgang til "mestre", grundet litterær succes, bliver let narrede. For er en "guru" i starten
"god nok", bliver han alligevel korrumperet- meget ofte. Jeg vil ikke nævne navne.
På nettet kan man jo finde alt i dag. Skriver "guruen" godt, med en masse forførende sanskrit slang, ja så bliver intellektet og fantasien let fanget ind. Hvor svært er det så ikke for, de selvbestaltede kritikere og "vejledere", der formidler "østens visdom" til Vesten, senere at stå og sige: "
Øh, jeg tog fejl, han var-blev- korrupt af magt, sex og penge,... øh, men jeg skal jo også sælge min næste bog, og endelig ikke gøre folk forvirrede. Og mon ikke Gud sørger for sine- hvis han findes- for det kan jeg ikke bevise intellektuelt ... Øh.."(nå ja-de skal jo osse leve af det...så pyt)
Her har jeg respekt for
Ram Dass, der for det meste stod ved sine fejlslag.
Men det må endelig ikke være for enkelt,synes de "kloge" -og det skal da heller ikke være enklere, end det er.
Meher Baba er en Oplyst Mester, jeg har stor respekt for-jeg vil ikke kalde Ram Dass for en "mester", men en religiøs professor med stor betydning for at Dharmaen slog rod i Vesten.
Meher Baba er ikke så anerkendt af intellektuelle formidlere. Han sagde: Han var Gud.
Og jeg tror Ham.
("GUD" er et fy-ord- især i Danmark. Da
Allen Ginsberg læste digte i København i 1983, sammen med sin ven Orlovsky- der fjantede rundt med Naropas biografi i hånden, og lavede obskøne bevægelser-sang han :"Shift the Load to the Lord." Flertallet af studerende blandt publikummet, grinede helt malplaceret ved hvert omkvæd! I Staterne har man ikke den tabu-belægning af "GUD".Ginsberg var sku seriøs! Og ikke sarkastisk!
Læs "
Dharma Fellowship"s homesite- de er elever-en gruppe yogier- under H.H. Gyalwa Karmapa- og jeg har set de cirka har en meget bred beskrivelse- mere sofistikeret- som undertegnede af GUD og GURU, i deres ordliste...)

 


Meher Baba -OPLYST MESTER. - (Jeg har et Link på min Essay-side til Babas Norske hjemmeside)-Jeg har læst ham med flere års mellemrum, og fået forskelligt-dybere- ud af det, hver gang. En oplevelse jeg har fælles med bla.hans elev Eric i Norge og andre..
Dadaji- har jeg ikke haft samme personlige encounter med som med Meher, -der er peace and love and truth-Det levende ord
men
Dadajis ord, er sandhed, kan man modbevise det.? " We must come to a place, where there are no Vedas, no Gita, no Bible.
We above all should be the path that suits us all best.
--Even for a few moments,
forget where you are,
who you are,
and you will remember
who you really are
.....

(Se min Essay-side!)Med LINK!

Andrew Harvey er en stemme i tiden, -en hyldest til det feminine- der skriger mod vinden.
"The closest many people get these days to nature is a salad. The world is being changed into a vast parking lot. People are living totally alienated lives dissociated from their bodies and nature"...


Bhagavan Das- Ram Dass gurubhai (gurubror)- synger om Gud!

Lama Surya Dass -anden gurubhai - reformator og autentisk buddhistisk lærer.

THE LORD SAID:

Rely not on the teacher/person, but on the teaching.
Rely not on the words of the teaching, but on the spirit of the words.
Rely not on theory, but on experience.
Do not believe in anything simply because you have heard it.
Do not believe in traditions because they have been handed down for many generations.
Do not believe anything because it is spoken and rumored by many.
Do not believe in anything because it is written in your religious books.
Do not believe in anything merely on the authority of your teachers and elders.
But after observation and analysis, when you find that anything agrees with reason and is conducive to the good and the benefit of one and all, then accept it and live up to it.

Kalama Sutra (ancient Buddhist text)